2018KWIKATOWICE

W dniu 20.04.2018 r. w Katowicach odbyła się Konferencja pt.: „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki wraz z Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Studiami Podyplomowymi Kwalifikacyjnymi Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

W trakcie Konferencji referaty wygłosili: 
• D. Pluta-Wojciechowska, Logopedyczna pomoc dziecku z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w pierwszym roku życia.
• D. Larysz, Rozwój podstawy czaszki gwarantem prawidłowych czynności struktur twarzy oraz funkcji posturalnych.
• J. Woś, Badanie laryngologiczne osób z wadami twarzoczaszki.
• Z. Olczak, Zajrzyjmy pod skórę – wady czaszkowo-twarzowe okiem radiologa.
• B. Sambor, Motoryka języka u osób z wadami twarzoczaszki.
• P. Wałek, Postawa ciała u dzieci z wadami twarzoczaszki. 
• A. Rożek, Rozwój wyższej czynności nerwowej u dzieci z kraniosynostozami w wieku przedszkolnym.