2018MAJPOZNAN

24.05.2018 r. w Poznaniu, we współpracy z Polskim Towarzystwem Leczenia Twarzy i Czaszki, odbyła się Sesja Naukowa pt: "CHIRURGIA SZCZĘKOWA WIEKU ROZWOJOWEGO" w trakcie IV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz XIV Czesko – Słowacko – Polskiego Sympozjum Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.

W trakcie Sesji Naukowej we współpracy z PTLTiC referaty wygłosili: 

• K. Kobus, Jedno i wieloetapowe operacje w chirurgii czaszkowo-twarzowej.
• M. Markiewicz, Rekonstrukcje wrodzonych i nabytych wad u dzieci.
• D. Larysz, Leczenie wad wrodzonych czaszki i twarzy dzieci.
• Ł. Krakowczyk, Leczenie i planowanie mikrochirurgiczne deformacji poonkologicznych i wad wrodzonych u dzieci.
• B. Nierzwicki, Zespolenie szwów czaszkowych. Współczesne metody leczenia.
• W. Piwowar, Leczenie rozszczepów wargi i podniebienia.
• K. Dowgierd, Zastosowanie wirtualnego planowania i implantów indywidualnych w chirurgii rekonstrukcyjnej twarzoczaszki u dzieci i młodzieży.