Agnieszka Rożek

Absolwentka Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Psychologii w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: logopedia i neurologopedia. Rozprawę doktorską pt. "Zaburzenia mowy u chorych z guzami mózgu przed rozpoczęciem leczenia" obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Wykładowca akademicki. Zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz z wadami mózgo i twarzoczaszki, w tym z wadami rozszczepowymi. Prowadzi terapię zaburzeń funkcji pokarmowych, opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii oraz zaburzeń funkcji językowych u pacjentów z nowotworami OUN. Pracuje w Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci "Kangur" w Katowicach. Współpracuje naukowo z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach we wdrażaniu nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia choroby Parkinsona.