Składka członkowska

Składka członkowska

Informujemy, że kwota składki członkowskiej zostanie ustalona w trakcie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się podczas IV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo -Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz XIV Czesko – Słowacko – Polskiego Sympozjum Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w dniu 25 maja 2018 r. w Poznaniu.