Składka członkowska

Składka członkowska

Informujemy, że w dniu 24.05.2018 r. w Poznaniu, Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki podjęło uchwałę o wysokości składki członkowskiej.

Roczna składka członkowska od 2018 r. wynosi 100 zł i powinna zostać wpłacona na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki  do końca roku kalendarzowego.

W tytule przelewu prosimy wpisać:
Składka Członkowska 2018
Imię i Nazwisko wpłacającego 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

Raiffeisen Polbank
35 1750 0012 0000 0000 3611 5386