Składka członkowska

Składka członkowska

Informujemy, że w dniu 24.05.2018 r. w Poznaniu, Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki podjęło uchwałę o wysokości składki członkowskiej.

Roczna składka członkowska od 2018 r. wynosi 100 zł i powinna zostać wpłacona na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki  do końca roku kalendarzowego.

W tytule przelewu prosimy wpisać: Składka Członkowska. Rok. Imię i Nazwisko.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: