Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. w Poznaniu podczas IV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo -Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz XIV Czesko – Słowacko – Polskiego Sympozjum Chirurgii Szczękowo – Twarzowej