Członkostwo

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Leczenia Twarzy i Czaszki


Aby zostać członkiem PTLTiC konieczne jest poparcie kandydatury przez dwóch czynnych członków PTLTiC, potwierdzone złożeniem przez nich własnoręcznych podpisów na Deklaracji Członkowskiej.

Krok 1

Zapoznanie się ze statutem PTLTiC

Krok 2

- Pobranie Deklaracji Członkowskiej w formie interaktywnego formularza PDF 
(do otwarcia formularza zaleca się oprogramowanie Adobe Acrobat)

- Elektroniczne wypełnienie Deklaracji

- Wydrukowanie wypełnionej Deklaracji oraz złożenie własnoręcznego podpisu

- Zdobycie podpisów dwóch członków PTLTiC popierających przyjęcie kandydata w poczet członków

Krok 3

- przesłanie podpisanej deklaracji członkowskiej listem poleconym na adres:

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki

  40-594 Katowice, ul. Gallusa 5