Krzysztof Dowgierd

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Jest doskonałym diagnostą i chirurgiem. Jego wielospecjalistyczne podejście do leczenia pacjentów z wadami twarzy daje spektakularne efekty. Specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej, specjalizujący się w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki i jamy ustnej, operacyjnym leczeniu deformacji i wad twarzy.

Członek wielu prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz ceniony prelegent i wykładowca na wielu krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.