Maciej Jagielak

Jest współzałożycielem, wraz z żoną dr Anną Jagielak, Kliniki Ortognatyka. Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne i doktoranckie na Wydziale Lekarskim oraz Oddziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2010-2015 pełnił funkcję Prezesa, a od 2015 wice Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Odbywał staże m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i międzynarodowym wykładowcą. W kręgu jego zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują chirurgia szczękowa i stomatologiczna, onkologia oraz implantologia. Prywatnie jest pasjonatem jeździectwa oraz dalekich podróży.