Misja i cele

Celem Towarzystwa jest:

Pogłębianie wiedzy w zakresie nauk związanych z wadami wrodzonymi i chorobami mózgoczaszki i twarzoczaszki, w szczególności leczeniem chirurgicznym, rehabilitacją, terapią psychologiczną i logopedyczną oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie.

Propagowanie działań mających na celu opracowanie polskich wytycznych wielospecjalistycznego postępowania w zakresie leczenia wad i chorób twarzy i czaszki.

Podnoszenie wiedzy fachowej członków Towarzystwa.

Współpraca z Polską Akademią Nauk oraz innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Współpraca z Izbami Lekarskimi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami służby zdrowia w zakresie zadań związanych z leczeniem wad lub chorób twarzy i czaszki.