Program konferencji

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.10 Powitanie

9.10 – 9.40 dr hab. n. hum. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. UŚ „Logopedyczna pomoc dziecku z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w pierwszym roku życia”

9.40 – 10.10 dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI „Rozwój podstawy czaszki gwarantem prawidłowych czynności struktur twarzy oraz funkcji posturalnych”

10.10 – 10.40 dr n. med. Jan WośBadanie laryngologiczne osób z wadami twarzoczaszki”

10.40 – 11.10 lek. med. Zbigniew Olczak  „Zajrzyjmy pod skórę – wady czaszkowo-twarzowe okiem radiologa”

11.10 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 12.00 dr n. hum. Barbara Sambor „Motoryka języka u osób z wadami twarzoczaszki”

12.00 – 12.30 mgr Patrycja Wałek „Postawa ciała u dzieci z wadami twarzoczaszki”

12.30 – 13.00 mgr Agnieszka Rożek „Rozwój wyższej czynnej nerwowej u dzieci z kraniosynostozami w wieku przedszkolnym”