STY2018 Krynica

Sprawozdanie z Zimowej Konferencji „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych", która odbyła się w dniach 5 - 7.01.2018 r. w Krynicy Zdroju.

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki oraz Katedry Ortodoncji Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJCM. Kierownik: Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster

Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych wydaje się być jednym z ważniejszych tematów ostatnich lat. Istotnym aspektem jest prowadzenie diagnostyki funkcjonalnej, która ze względu na wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty niesie za sobą również konsekwencje prawne. Połączenie Konferencji z I Mistrzostwami Polski Lekarzy Stomatologów i Fizjoterapeutów w narciarstwie alpejskim miało na celu zintegrowanie zespołu wielospecjalistycznego.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a uświetniły ją wykłady wybitnych specjalistów w dziedzinie diagnostyki, leczenia oraz  fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych i zgromadziła ponad pięćdziesięciu uczestników pasjonatów tego trudnego zagadnienia.

Otwarcia Zimowej Konferencji dokonała Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka.

dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI - Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki wygłosił wykład inauguracyjny pt.: „Rozwój podstawy czaszki gwarantem prawidłowego wzrostu twarzoczaszki. Molekularna i biomechaniczna etiopatogeneza zaburzeń budowy i funkcji stawu skroniowo-żuchwowego”.

Wykład o zależnościach posturalnych wygłosiła dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka z Instytutu Fizjoterapii WNZ Uniwersytetu Jagiellońskiego CM pt.: ”Mechanizmy Posturalne w aspekcie systemu czaszkowo-żuchwowego”.

Wyniki leczenia wad twarzoczaszki u dzieci przedstawił dr n. med. Krzysztof Dowgierd -  Ordynator Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Rekonstrukcyjnej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie; w wykładzie pt.: „Wskazania do leczenia chirurgicznego stawów skroniowo-żuchwowych. Wady wrodzone stawów skroniowo-żuchwowych.

lek. stom. Agnieszka Szygenda - Oficjalny przedstawiciel szkoły Profesora Slavicka- Vienna School of Interdisciplinary Dentistry (VieSID) - Therapy and Treatment Concepts, wygłosiła wykład pt ,,Cybernetyczny model narządu żucia - koncepcja prof. R. Slavicka’’.

Wygłoszono również referaty, a wyróżnienia otrzymali:

Anna Wydra ze Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii i Neurorehabilitacji, IF Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM, za referat pt.: „Występowanie dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych u pacjentów z postacią zapalną choroby reumatoidalnej (RZS) oraz niezapalną choroby zwyrodnieniowej stawów.”

Danuta Smoląg oraz B. Witkiewicz,  z Wydziału Lekarskiego UJCM, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im L. Rydygiera w Krakowie za referat pt.:  „Współistnienie dysfunkcji układu stomatogantycznego i zaburzeń w obrębie obręczy miednicznej u pacjentów z SM - badania wstępne”.

W drugim dniu Konferencji wykłady specjalne wygłosili:

lek. med. Barbara Czerwińska –Niezabitowska spec. ortodoncji, wykład pt: „Zintegrowane leczenie pourazowych i pozapalnych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych”

mgr Ryszard Tafel, wykład pt.: „Koncepcja TRE - Trauma Release Exercises”.

W trzecim dniu konferencji odbyły się Warsztaty TRE - Trauma Release Exercises.