W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki zaleca wstrzymanie wszystkich planowych zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii czaszkowo-twarzowej, za wyjątkiem zabiegów pilnych, ratujących zdrowie i życie.