Ze względu na sytuację epidemiczną Walne Zgromadzenie połączone z Zebraniem Wyborczym odbędzie się 
9 czerwca 2020 r. o godzinie 18.00
w formie wideokonferencji.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki zaleca wstrzymanie wszystkich planowych zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii czaszkowo-twarzowej, za wyjątkiem zabiegów pilnych, ratujących zdrowie i życie.