Wydarzenia

KONFERENCJA 29-31 maja 2020 r. Siła k. Olsztyna

III Konferencja Ortognatyczna "Od stawu do chirurgii ortognatycznej i z powrotem" 
Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki obejmie Konferencję patronatem naukowym.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji na stronie www.omfs.pl 
Konferencja odbędzie się w Hotelu Marina Golf Club, 11-036 Gietrzwałd, Siła 100 k. Olsztyna www.hotelmarinaclub.pl
 

KONFERENCJA 28-29 lutego 2020 r. Krynica Zdrój 
28-29.02.2020 r. w Krynicy Zdroju odbyła się III Konferencja CRANIA "Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych", XII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej oraz III Sympozjum Młodych Naukowców 

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencje patronatem naukowym.


KONFERENCJA 25 października 2019 r. Olsztyn 

25.10.2019 r. w Olsztynie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja dla Rodziców i Dzieci z Rozszczepem Wargi i/lub Podniebienia

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencję patronatem naukowym.

KONFERENCJA 17-19 Maja 2019

17-19.05.2019 r. w Wiśle odbyła się II Konferencja Naukowa "Advances in Applied Biomechanics" oraz XVI Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencje patronatem naukowym. 


KONFERENCJA 21-24 lutego 2019 r. KRYNICA ZDRÓJ  

21-24.02.2019 r. w Krynicy Zdroju odbyła się II Zimowa Konferencja „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych" połączona z Mistrzostwami Polski Fizjoterapeutów oraz Lekarzy Stomatologów w Narciarstwie Alpejskim

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencję patronatem naukowym.


KONFERENCJA 24 - 26 maja 2018 r. POZNAŃ

24.05.2018 r. w Poznaniu, we współpracy z Polskim Towarzystwem Leczenia Twarzy i Czaszki, odbyła się Sesja Naukowa pt: "CHIRURGIA SZCZĘKOWA WIEKU ROZWOJOWEGO" w trakcie IV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz XIV Czesko – Słowacko – Polskiego Sympozjum Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.

W trakcie Sesji Naukowej we współpracy z PTLTiC referaty wygłosili:

• K. Kobus, Jedno i wieloetapowe operacje w chirurgii czaszkowo-twarzowej.
• M. Markiewicz, Rekonstrukcje wrodzonych i nabytych wad u dzieci.
• D. Larysz, Leczenie wad wrodzonych czaszki i twarzy dzieci.
• Ł. Krakowczyk, Leczenie i planowanie mikrochirurgiczne deformacji poonkologicznych i wad wrodzonych u dzieci.
• B. Nierzwicki, Zespolenie szwów czaszkowych. Współczesne metody leczenia.
• W. Piwowar, Leczenie rozszczepów wargi i podniebienia.
• K. Dowgierd, Zastosowanie wirtualnego planowania i implantów indywidualnych w chirurgii rekonstrukcyjnej twarzoczaszki u dzieci i młodzieży.


KONFERENCJA 18-20 maja 2018 r. WISŁA

18 - 20.05.2018 r. w Wiśle odbyła się Konferencja pt.: "Advances in Applied Biomechanics" oraz XV Jubileuszowa Konferencja Naukowa im. Dagmary Tejszerskiej „Majówka Młodych Biomechaników”

Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki było współorganizatorem Konferencji, w trakcie której objęło również Patronatem Naukowym Sesję Specjalną pt.: "MODERN METHODS OF SURGICAL TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH FACE AND SKULL DEFECTS"

W trakcie Sesji Specjalnej pod patronatem PTLTiC referaty wygłosili:

• J. Jayamohan, Neurosurgeons guide to craniofacial conditions – what’s our role?
• Ł. Krakowczyk, K. Dowgierd, The use of microvascular free flaps in children after extended resection in the head and neck region.
• A. Zduńczuk, Modern techniques in restoration of stomatognathic system – physiotherapy of patients with craniofacial anomalies.
• D. Larysz, Application of 3D technologies and Virtual Reality in preoperative planning and surgical treatment of craniofacial deformities. 
• A. Myśliwiec, W. Wolański, M. Ciuraj, A. Lipowicz, R. Michnik , A. W. Mitas, Engineering aided physiotherapeutic treatment in a child with congenital ankylosis of the temporomandibular joint.


KONFERENCJA 20 kwietnia 2018 r. KATOWICE

W dniu 20.04.2018 r. w Katowicach odbyła się Konferencja pt.: „Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki wraz z Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Studiami Podyplomowymi Kwalifikacyjnymi Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

W trakcie Konferencji referaty wygłosili:
• D. Pluta-Wojciechowska, Logopedyczna pomoc dziecku z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w pierwszym roku życia.
• D. Larysz, Rozwój podstawy czaszki gwarantem prawidłowych czynności struktur twarzy oraz funkcji posturalnych.
• J. Woś, Badanie laryngologiczne osób z wadami twarzoczaszki.
• Z. Olczak, Zajrzyjmy pod skórę – wady czaszkowo-twarzowe okiem radiologa.
• B. Sambor, Motoryka języka u osób z wadami twarzoczaszki.
• P. Wałek, Postawa ciała u dzieci z wadami twarzoczaszki. 
• A. Rożek, Rozwój wyższej czynności nerwowej u dzieci z kraniosynostozami w wieku przedszkolnym.


KONFERENCJA 5 - 7 stycznia 2018 r. KRYNICA ZDRÓJ

5 - 7.01.2018 r. w Krynicy Zdroju odbyła się I Zimowa Konferencja „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych".

Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki objęło Konferencję patronatem naukowym. 

W trakcie Konferencji wykłady wygłosili: 

  • D. Larysz, Rozwój podstawy czaszki gwarantem prawidłowego wzrostu twarzoczaszki. Molekularna i biomechaniczna etiopatogeneza zaburzeń budowy i funkcji stawu skroniowo-żuchwowego.
  • M. Kulesa-Mrowiecka, Mechanizmy Posturalne w aspekcie systemu czaszkowo-żuchwowego. 
  • K. Dowgierd,Wskazania do leczenia chirurgicznego stawów skroniowo-żuchwowych. Wady wrodzone stawów skroniowo-żuchwowych. 
  • A. Szygenda, Cybernetyczny model narządu żucia - koncepcja prof. R. Slavicka. 
  • B. Czerwińska-Niezabitowska, Zintegrowane leczenie pourazowych i pozapalnych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych.
  • R.Tafel, Koncepcja TRE - Trauma Release Exercises. 

    Wygłoszono również referaty, a wyróżnienia otrzymali: 
  • A. Wydra, Występowanie dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych u pacjentów z postacią zapalną choroby reumatoidalnej (RZS) oraz niezapalną choroby zwyrodnieniowej stawów.
  • D. Smoląg oraz B. Witkiewicz, Współistnienie dysfunkcji układu stomatogantycznego i zaburzeń w obrębie obręczy miednicznej u pacjentów z SM - badania wstępne.