Wydarzenia

KONFERENCJA 25 Października 2019 r. Olsztyn 

I Ogólnopolska Konferencja dla Rodziców i Dzieci z Rozszczepem Wargi i/lub Podniebienia
Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki obejmie patronat naukowy nad Konferencją.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji na stronie http://chirurgiaszczekowa.olsztyn.pl/index.php/aktualnosci/
Konferencja odbędzie się w restauracji Eranova, 10-092 Olsztyn, Aleja Obrońców Tobruku 3.


KONFERENCJA 29-31 Maja 2020 r. Siła k. Olsztyna

III Konferencja Ortognatyczna "Od stawu do chirurgii ortognatycznej i z powrotem" 
Polskie Towarzystwo Leczenia Twarzy i Czaszki obejmie patronat naukowy nad Konferencją.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji na stronie www.omfs.pl 
Konferencja odbędzie się w Hotelu Marina Golf Club, 11-036 Gietrzwałd, Siła 100 k. Olsztyna www.hotelmarinaclub.pl